Om BA i Strängnäs stift

Kontaktuppgifter:

Strängnäs stift Christer Björk Nora 5, 151 96 Enhörna christer.x.bjork@telia.com 070 – 641 29 76